Tarieven

De meeste mensen kunnen fysiotherapie vergoed krijgen van hun ziektekostenverzekering. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Met vrijwel alle verzekeraars hebben wij een contract. Neem voor de duidelijkheid altijd even contact op met uw eigen verzekering om te weten hoeveel u vergoed krijgt.

Dit zijn de tarieven voor 2024 indien u geen aanvullende verekering heeft. Het aantal vergoedingen is afhankelijk van uw verzekeraar. Een behandeling is altijd privé en duurt maximaal 25 minuten. (behandeling, oefeningen, administratie en nieuwe afspraak).

Eerste nieuwe afspraak bestaat uit een intake, onderzoek en behandeling.

intake en onderzoek € 42,00
behandeling fysiotherapie  € 46,00
behandeling manuele therapie  € 46,00
behandeling dry needling  € 35,50
behandeling medical taping  € 35,50
behandeling aan huis € 58,00
eenmalig consult € 50,00
rapport op verzoek € 55,00
niet nagekomen afspraak € 35,00

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht indien de afspraak niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) is afgezegd.

Verwijzing

Vanaf 01 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig. Als u besluit rechtstreeks naar mij  te gaan, dan voer ik eerst een screening uit om vast te stellen of u behandeld kunt worden. Zo niet, dan kan ik u bijvoorbeeld verwijzen naar uw huisarts of een specialist.

Kan ik u wel behandelen dan bepalen wij samen de doelen en wordt een behandelplan opgesteld. Na afloop van de gehele behandeling (of zo nodig tussentijds) vindt evaluatie en verslaglegging naar huisarts of specialist plaats.