Fysiotherapie

Het belangrijkste onderdeel van fysiotherapie is oefentherapie of bewegingstherapie. Hiermee zijn verschillende doelen te bereiken zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbeteren van de algemene conditie. Ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen horen bij oefentherapie.

In de eerste afspraak wordt in een vraaggesprek een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten vastgesteld. Als blijkt dat fysiotherapie u kan helpen bij het oplossen van uw klachten, volgt een intake en een lichamelijk onderzoek.
In overleg met u wordt bepaald welke behandeling het meest geschikt is, hoeveel behandelingen er waarschijnlijk nodig zijn en in welke frequentie deze plaats zullen vinden. Behandeling en begeleiding zijn meestal individueel.